Jerry Weyer

Jerry Weyer

Social Media, Web & App Development

Contrôlé, privatisé: à qui appartient le net?

Op Invitatioun vun Déi Lénk hunn ech am Kader vun der “Reclaim the Net” Konferenz un der Table Ronde zum Thema “Wiem gehéiert d’Internet” Deel geholl. Hei kënnt der déi ganz Table Ronde nokucken:

SIGI Biergerdësch: Biergerbedeelegung

De SIGI huet fir d’Foire du Printemps e Biergerdësch organiséiert mat de Gäscht Georges Engel, Ben Homan, Emile Eicher, Blanche Weber, Claude Meisch, Felix Braz a mir. Dir kënnt déi komplett Diskussioun hei nokucken: