Jerry Weyer

Jerry Weyer

Social Media, Web & App Development

Contrôlé, privatisé: à qui appartient le net?

Op Invitatioun vun Déi Lénk hunn ech am Kader vun der “Reclaim the Net” Konferenz un der Table Ronde zum Thema “Wiem gehéiert d’Internet” Deel geholl. Hei kënnt der déi ganz Table Ronde nokucken: